Návštěv :
Celkem : 1829
Týden : 1
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 23.07.2019 15:18:00

Administrace

     Historie knihovny

       Kdy a kým byla knihovna v Havlovicích založena, není známo. Pouze z kronikářských záznamů je možné zjistit, že knihovna působila v obci již v 19.století. Ve školní kronice z let 1901 - 1902 se uvádí, že se do knihovny kupovaly knihy. V obecní kronice se kronikář Bohuslav Holý zmiňuje o o chotnickém spolku J. K. Tyla, který hrál divadelní hry a půjčoval i knihy ze spolkové knihovny.

1919 -  knihovnu vedl knihovník Josef Hejna a v té době bylo ve fondu asi 220 knih.

1928 se stává knihovníkem Josef Řehák, milovník knih a horlivý čtenář. Půjčoval každou neděli a o knihovnu se vzorně staral, což uznal i Okresní osvětový sbor v Úpici a v roce 1943 mu zaslal pochvalné uznání. Z každé vypůjčené knihy se tehdy platilo 20 haléřů na týden.

    1959 byla ustanovena knihovnicí učitelka mateřské školy v Havlovicích paní Stáňa Obstová, která postupně uváděla knihovnu do pořádku - vypracovala nový přírůstkový seznam, seznam čtenářů a místní seznam. V roce 1960 byla knihovna doplněna o knihy získané nákupem a darem z Okresní knihovny ve Dvoře Králové nad Labem. Měla ve svém fondu bohatý výběr knih naučných, pro mládež a beletrie.

    1970 byly pro potřeby čtenářů zpracovány nové seznamy knih a názvový katalog. Knihovnu navštěvovalo 57 stálých čtenářů, kteří si za rok vypůjčili 1 541 svazků. Knihovna pořádala besedy pro mládež i dospělé čtenáře, výstavky, kde seznamovala čtenáře s knižními novinkami.

      V roce 1976 navštěvovalo knihovnu 113 čtenářů,  z toho 23 dětí. Při knihovně pracovaly dva kroužky  - literární a výtvarný. Půjčovalo se 4 hodiny týdně.

      V roce 2009 měla knihovna  19 registrovaných dospělých čtenářů a 1 čtenáře do 15 let. Fond knihovny tvoří 1652 vlastních svazků a 600 svazků půjčených Městskou knihovnou v Trutnově v rámci doplňovacích souborů.